کرج ، خیابان طالقانی جنوبی ، ابتدای لاله9 ، ساختمان کاشانی
09127691518
ارتباط با ما | 18الي 9

Slide background

حسابداری افشارحسابداری افشارحسابداری افشار

حرفه ای هستیم، سالم کار میکنیم، حافظ منافع شما هستیم

موسسه خدمات حسابداری

افشار محاسب البرز

حسابداری افشار
Slide backgroundحسابداری افشارحسابداری افشار

تنها دارنده مجوز تاسیس

از جامعه حسابداران رسمی ایران در استان البرز

شماره مجوز : 9385565

دارای بالاترین میزان آمار قبولی دفاتر از سازمان امور مالیاتی

حسابداری افشار

خدمات حسابداری

ارائه برترین خدمات

مالی و حسابداری در استان البرز

حسابداری افشار

مطالب تخصصی

مجموعه ای از برترین مقالات

تخصصی برای آشنایی با علم حسابداری

حسابداری افشار

درباره ما

موسسه خدمات مالی و حسابداری

افشار محاسب البرز

حسابداری افشار

تماس با ما

راه های ارتباطی

با موسسه حسابداری افشار محاسب البرز

پژمان محمدزاده افشار

پژمان محمدزاده افشار

مدیریت

رئیس و مدیر در کلیه امور

خانم معصومه کجدار

خانم معصومه کجدار

مسئول اجرایی

مسئول اجراییات در حوزه حسابداری

عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش و فن آوری می باشد. و سرمایه های انسانی در واحد های تجاری دانش محور نقش و اهمیت بسزایی پیدا نموده است و همچنین مدیریت بر سرمایه های انسانی و دانش گران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل گردیده اند. بر این اساس سرمایه انسانی تنها عاملی است که می تواند ضمن تغییر خود ، سایر عوامل مرتبط در زنجیره تولید را دستخوش تغییر نموده و یا اصلاح کند و مبنایی برای نو آوری فراهم آورد که در سطح وسیع به رشد اقتصادی منتهی گردد.
حسابداری منابع انسانی

در رویکردهای نوین و ساختاریافته مدیریت, نقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری و مباشرتی تغییر نموده است و این دو مقوله یعنی کارایی واثر بخشی ، محور توجه اصلی مدیران است. و باید توجه داشت در نظامهای اقتصادی امروز داراییهای مجازی و غیر قابل لمس همراه با داراییهای ملموس ارزش هر سازمان را تعیین می نماید.

حسابداران از بدو پیدایش تا منتهی شدن به حسابداری امروزین از سه مرحله شامل ۱- حسابداری سیاهه نویسی – ۲- حسابداری مالی ۳ – حسابداری مدیریت را گذار نموده است  وچالش آینده حسابداری ، مرحله چهارم حسابداری یا همان ”حسابداری اجتماعی- اقتصادی ” می باشد که حسابداری منابع انسانی یکی از زمینه ها و رویکردهای اصلی آن است.
طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا حسابداری منابع انسانی عبارتست از فرایند تشخیص واندازه گیری اطلاعات در خصوص منابع انسانی و گزارشگری این اطلاعات به کلیه افراد علاقمند و ذینفع می باشد.به بیان دیگر حسابداری منابع انسانی تبدیل مفهوم کیفی و ذهنی ارزش منابع انسانی در قالب پارامترهای کمی و قابل مشاهده و با استفاده از دانش حسابداری است و با سه بخش مهم واساسی پیرامون منابع انسانی شامل ؛ شناسایی کمیت وکیفیت آن،ارزیابی واندازه گیری ارزش اقتصادی و گزارشگری مالی مناسب آن در ارتباط است.
از اصلی ترین ضروریات کارگیری حسابداری منابع انسانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
۱- ارائه  اطلاعات ارزش اقتصادی  منابع انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی هر واحد تجاری در انقلاب عصر اطلاعات و همچنین عصر امروزی اکثر سازمانها میتوانند اطلاعات دقیقی درباره داراییهای قابل لمس خود مانند زمین ،ساختمان ، اموال ، ماشین آلات وتجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گاه سابقه رسمی از داراییهای ناملموس خود نظیر علائم تجاری ،مخارج تحقیق وتوسعه ومنابع انسانی که ارزش روز افزونی برای هر واحد تجاری ایجاد مینماید را  ندارند. بر همین اساس نداشتن اطلاعات درباره ارزش اقتصادی دارایی انسانی سازمان ویا مخارج گرفته جهت پرورش وآموزش افراد متخصص ومیزان هزینه از دسته رفته ،از عمده ترین نقاط ضعف سیستم های اطلاعاتی حسابداری فعلی می باشد.
۲- محاسبه میزان سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی : بسیاری از واحدهای تجاری مبالغ عمده ای را صرف برنامه های آموزشی و ارتقای مهارتی کارکنان خود می نمایند بدون آنکه بازده سرمایه گذاریهای مزبور را ارزیابی ونتایج حاصله را بطور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.وحتی در صورت عدم توانایی تامین هزینه ها و مخارج برنامه های آموزشی را را متوقف می کنند. لذا با توجه به ضرورت تفکیک هزینه های واقع شده در ارتباط با نیروی انسانی از سایر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی هر واحد تجاری ، بایستی بین هزینه های جاری و سرمایه ای نیروی انسانی تمایز قائل گردید . چون این اطلاعات مدیریت را قادر میسازد تا بر مبنای هزینه های سود وسرمایه ای تصمیم لازم را بگیرند.
۳- افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی : حسابداری منابع انسانی تلفیقی از دو رویکرد اصلی حسابداری و مدیریت منابع انسانی می باشد.کاربرد روشها ومفاهیم حسابداری واستفاده از فن آوری و همچنین اندازه گیری آن میتواند تاثیرات ژرفی بر نحوه اداره افراد سازمان داشته باشد و همچنین کارکنان را قادر به مشارکت موفق در پیشرفت اهداف عالی و از قبل هدف گذاری شده واحدهای تجاری نماید.
۴- ارزیابی منابع انسانی یک واحد تجاری از این نظر که حفظ شده ،تحلیل رفته یا توانسته است که توسعه یابد.
۵-  شناسایی سود غیرعملیاتی وبهره وری ناشی از فرآیند سرمایه گذاری در منابع انسانی.
۶- محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی می تواند در سایر منابع مالی و فیزیکی هر واحد تجاری بعمل آورد.
روشهای اندازه گیری ارزش منابع انسانی که در واقع کارکرد حسابداری منابع انسانی می باشد از دو روش زیر مورد قابل بررسی و پیشنهاد می باشد.
۱ – هزینه یابی منابع انسانی : سیستم حسابداری منابع انسانی در گام اول به شناسایی هزینه های واقع شده در ارتباط با نیروی انسانی که بایستی از سایر هزینه ها ی واحد تجاری تفکیک گردد نیازمند میباشد. روشها و شیوه های مورد نیاز و  استفاده باید بین بخش سرمایه ای وجاری هزینه ها تمایز قائل گردد.
هزینه یابی منابع انسانی از دو بخش تشکیل میشود : ۱-۱- هزینه های اولیه : یعنی اینکه کلیه وجوهی که برای تامین وپرورش نیروی انسانی شامل گزینش نیرو و استخدام ،استقراروآموزش ضمن خدمت ،بازآموزی وآموزشهای کاربردی وتخصصی برای کسب مهارت  مصرف میشود. و ۲-۱- هزینه های جایگزینی: یعنی اینکه هزینه های جایگزینی کارکنانی که در حال حاضر در واحد تجاری اشتغال دارند و این موضوع خود شامل :الف)هزینه های جایگزینی پستی یا شغلی ب) سایرهزینه های پرسنلی می باشد.
۲-  ارزشگذاری منابع انسانی : حسابداری منابع انسانی بیشتر از هزینه یابی نیازمند ارزشگذاری می باشد. مفهوم ارزش منابع انسانی مبتنی بر نظریه ارزش در اقتصاد عمومی است. با توجه به اینکه انسان ها قادر به ایجاد منافع و منابع بالقوه آتی می باشند، میتوان از اینرو ارزش انسان را مانند سایر منابع به عنوان ارزش فعلی خدمات آتی مورد انتظار تعریف نمود. بنابراین ارزش فرد عبارتست از ارزش فعلی مجموعه ای از خدمات که می توان انتظار داشت که فرد در طول دوره خدمت خود در واحد تجاری ایجاد نماید. گروهی این نظریه را  رد کرده و اعتقاد دارند که عامل انسان فراتر از ارزیابی و در حقیقت غیر قابل ارزیابی می باشد. با توجه به نظریه محققان برای اندازه گیری منابع انسانی دو مرحله اساسی وجود دارد. بدین معنی که ابتدا بایستی مفهوم منابع انسانی را به بیان غیر پولی یا کیفی مشخص نماییم تا سپس این امکان فراهم آید که  به بیان پولی جهت نشان دادن در ترازنامه واحد تجاری ارائه شود.
برخی روشهای ارزشگذاری منابع انسانی عبارتند از : ۱- ارزش اقتصادی (ارزش فعلی) ۲- ارزش جایگزینی ۳- ضریب ارزشی ۴- الگوی ارزشگذاری پاداشهای تصادفی ۵- نظریه مزایده   ۶- بهای تمام شده تاریخی
ارتقای سرمایه انسانی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف عملکرد هر واحد تجاری ودر سطحی وسیع تر بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کل جامعه بر کسی پوشیده نمی باشد.ارتقای این سرمایه ها شامل مجموعه ای از شایستگیها بر استفاده از دانش و مهارت نیروی انسانی واحد تجاری جهت نیل به نتایج حاصل از برنامه ها می باشد.شایستگی ها نیز در برگیرنده ویژگی هایی همانند خلاقیت،انعطاف پذیری،توانایی رهبری ،توانایی حل مساله ،برقراری ارتباط سازنده با دیگران ،کار آفرینی ومهارت پیچیده ای همچون دانش چگونه آموختن و فرا گرفتن می باشد.تلاش برای اندازه گیری فعالیتهای مرتبط با تشکیل سرمایه انسانی مستلزم استفاده از ابزار ولوازم مربوط و همچنین قابل اتکا خواهد بود.با استفاده از حسابداری منابع انسانی میتوان سرمایه گذاری های پیشنهادی مبتنی بر منابع انسانی را بر اساس روش های متداول هزینه یابی  ارزیابی نمود وبا استفاده از مدلهای مدیریتی تصمیم گیری بهای تمام شده تاریخی یا مدل جایگزینی منابع انسانی خود را اندازه گیری و در نظام گزارشات متنوع حسابداری و مدیریتی و و همچنین صورتهای مالی اساسی افشاء و گزارشگری نمود. بدون شک در فضای دنیای امروزین  دانش محور واحدهای تجاری که  رو به رشد ثانیه ای می باشد  توجه و تاکید به نیروی انسانی به عنوان محور توسعه و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت شناسایی واندازه گیری این منبع مهم وارزشمند از ضروریات اصلی بشمار رفته و در نهایت نقش مدیران به عنوان تصمیم گیران اصلی و اساسی هر واحد تجاری و حسابداران به عنوان تصمیم سازان این عرصه متمایز و حساس تر خواهد بود.
موسسه خدمات حسابداری افشار محاسب البرز ارائه کننده خدمات تخصصی حسابداری
حسابداری منابع انسانی
موسسه خدمات حسابداری افشار محاسب البرز ارائه کننده انواع خدمات حسابداری در کرج ، حسابرسی در کرج ، امور مالیاتی در کرج و آموزش حسابداری در کرج و دارای بالاترین اعتبار حرفه ای در موسسات حسابداری در کرج ، شرکتهای حسابداری در کرج و موسسات حسابرسی در کرج

حسابداری افشار
 
 
 
موسسه خدمات مالی و حسابداری افشار محاسب البرز  به شماره ثبت 2684 در تاریخ 1393/11/08 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز- شهر کرج به استناد مجوز شماره9385565 مورخ 1393/08/06 از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران با محوریت اصلی ارائه انواع خدمات تخصصی حسابداری به ثبت رسیده است.
مدیریت موسسه جناب آقای  پژمان محمد زاده افشار
 
 

موسسه حسابداری افشار محاسب البرز برای ارائه خدمات در جهت هر گونه خدمات در خدمت شما عزیزان می باشد

جهت ثبت درخواست خود بر روی لینک زیر کلیک کنید و با پرکردن فرم مربوطه منتظر رسیدگی از جانب ما باشید

 

 •  
  استان البرز-شهر کرج-خیابان طالقانی جنوبی- ابتدای لاله9 - ساختمان کاشانی-طبقه6-واحد17
 •  
  026-32755590
 •  
  09127691518
 •  
  026-32755590
 •  
QR-Code dieser Seite

امروز 2

دیروز 37

هفته 154

ماه 217

کل 97843

7 میهمان و 0 عضو آنلاین

© 2020 افشار محاسب . کلیه حقوق این سایت محفوظ است.طراحی سایت توسط آرمان وب

بالا
?